tisdag 28 september 2010

Rödgrönt styre med svagt stöd

Valet till Västerås kommunfullmäktige slutade med att Västeråsalliansen fick 852 fler röster än de rödgröna. De exakta röstetalen och mandatfördelningen blev dock klar först i måndags. Mer än 1 vecka efter valdagen. Resultatet blev att de rödgröna fick 30 mandat, Västeråsalliansen 28 mandat och Sverigedemokraterna 3 mandat.

Resultatet innebär att vi i Västeråsalliansen kommer att släppa fram de rödgröna att forma majoritet och tillsätta ordföranden i nämnder och styrelser.

De rödgröna bildar dock ett styre med svagt stöd. De fick flest mandat i kommunfullmäktige trots att västeråsarna hellre ville ha Västeråsalliansen. Det nya rödgröna styret saknar också egen majoritet i kommunfullmäktige.

Ulla Persson kommenterade i dagens VLT det parlamentariska läget med att hon förväntade sig att Västeråsalliansen kommer lägga sig för de rödgröna. Det kommer aldrig hända. Vi kommer inte svika våra väljare genom att medverka till att västeråsarna får höjd skatt, att vårdnadsbidraget avskaffas eller flumskolans återtåg.

Vi är beredda att ta ansvar för breda överenskommelser. Men det kräver att de rödgröna kommer till oss i Västeråsalliansen och i förhandlingar är beredda att ge oss ett reellt inflytande.

Nu är det upp till bevis för Ulla Persson.

torsdag 16 september 2010

Stoppa opinionsmätningar med fel resultat...

det är tydligen det (S) vill. Sven-Erik Österberg har gjort ett utspel om att opinionsmätningar veckan innan valet borde förbjudas. Men förbudet ska tydligen bara gälla mätningar som visar fel resultat - för det är tydligen ok för att (S) att gå ut med egna mätningar - så länge det är rätt (rött) resultat.

tisdag 14 september 2010

Sviker (S) löften eller sätts välfärden på spel

I dagens VLT kunde vi läsa om hur de olika partierna vill göra med kommunalskatten. (S) har under en längre tid drivit frågan om att de vill höja kommunalskatten med 65 mkr. Nu hävdar de att det kan bli oförändrad skatt. Då undrar jag hur de kan infria alla sina löften?

I valtider är det som opposition lätt att skapa stora förväntningar om satsningar på olika områden när man inte behöver ta ansvar för den kommunala ekonomin. Den möjligheten har socialdemokraterna utnyttjat till fullo. Västerås socialdemokrater bryter med sin tradition att ta ansvar för en sund ekonomi och sätter därmed välfärden på spel.

En lång rad ofinansierade löften har under det senaste året lanserats av socialdemokraterna. I sitt senaste budgetförslag blev det tydligt det inte räcker med deras aviserade skattehöjning på 65 mkr. Socialdemokraterna minskade även redan små marginaler i budgeten med 50 mkr för att kunna finansiera sina löften.

Trots detta är flera socialdemokratiska löften helt ofinansierade. De har exempelvis varken finansierat den utlovade satsningen på heltidsanställningar eller stora delar av deras utlovade kulturlyft .

I många kommuner tvingades man till panikbesparingar och uppsägningar när den globala finanskrisen slog till med full kraft. I Västerås behövde vi inte ta till sådana drastiska metoder. Tack vare en ansvarsfull hantering av den kommunala ekonomin kunde vi värna välfärden. Det är till och med så att resurserna till skolan har ökat med 350 mkr från 2006 till 2009.

Med hjälp av en ansvarsfull och aktiv politik från alliansregeringen får vi nu rapporter om en mycket stark ekonomisk utveckling i Sverige. Tillväxten är hög och nya arbetstillfällen skapas. Men faran är inte över. Runt om i världen finns det orosmoln och tecken på att krisen kan slå till i en andra våg.

En politisk ledning som inte tar ansvar för en sund kommunal ekonomi sätter välfärden på spel. När kommuner tvingas till panikbesparingar är det barnen i förskolan, eleverna i skolan och de äldre med hemtjänst som drabbas. En sund ekonomi ger trygg välfärd.

Socialdemokraterna har tidigare lovat att höja kommunalskatten med 65 mkr. Trots det saknar de täckning för sina löften. När nu de rödgrönasäger att de kanske inte höjer skatten undrar jag: Kommer socialdemokraterna att svika sina vallöften eller sätter de välfärden på spel?

Jag hoppas på en alliansseger så att vi slipper svaret på frågan!

söndag 5 september 2010

Karlsgatan 2 invigd

Igår invigdes de nya museilokalerna Karlsgatan 2 av Kulturminister Lena Adehlson Liljeroth, se VLT. Det var en fantastisk dag med mycket folk och ett mycket positivt mottagande av de nya museerna. På dagen var det öppet hus mellan 11-15. På kvällen var det sedan ett trevligt mingel med ett par hundra inbjudna gäster.

Karlsgatan 2 betyder förbättrade förutsättningar för både Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum att bedriva sin verksamhet. Med de nya lokalerna står Västerås stad och Landstinget Västmanland för en betydelsefull arena. Med dessa nya förutsättningar bör möjligheterna att i olika projekt hitta sponsringssamarbeten förbättras. För visst borde det vara intressant att som företag vara med att bidra till att vi kan få konstutställningar av världsklass till Västerås!

Jag ser också fram mot att Västmanlands länsmuseum kan inviga en ordentlig kulturhistorisk basutställning där västmanlänningarna kan få ta del av vår historia på ett intressant sätt. Museerna erbjuder unika möjligheter att levande göra komplicerade och komplexa samband.