tisdag 10 september 2013

Uppmärksammar skolans dag på twitter

I dag är det Skolans dag. Ett nationellt initiativ från Lärarnas riksförbund som instiftades 2008. Syftet med dagen är (enligt förbundet) att ” uppmärksamma och betona alla elevers rätt till kunskap och en likvärdig skola.”
Det här är en viktig dag som lyfter fram en grundläggande del av det svenska samhället: skolan.  Lärare, rektorer och inte minst elever förtjänar en skola fylld av kunskap som ger en utbildning med kvalitet och relevant innehåll.

Under dagen kommer jag att twittra via Moderaterna i Västerås konto, @Mvasteras, för att uppmärksamma Skolans dag . Där kommer jag att dela med mig av några av Moderaternas utgångspunkter för hur vi kan få till en bättre skola och vilka prioriteringar som måste göras.

I kväll kommer jag dessutom att delta på den skoldebatt som Lärarnas riksförbund arrangerar i stadshuset i Västerås med start kl 18.


söndag 8 september 2013

Mindre förskolegrupper viktigare än mer tid

Under 2006-2007 genomfördes en satsning i Västerås med med syfte att minska barngruppernas storlek och att stärka den pedagogiska kvaliteten i förskolan. Denna satsning skedde efter flera års protester mot alltför stora barngrupper. Nu ser vi åter växande barngrupper i Västerås förskolor vilket vi moderater oroar oss mycket för. Sedan 2010 har barngruppernas genomsnittliga storlek ökat från 15,2 till 16,1 barn per grupp. Om några år kommer barngrupperna åter vara lika stora som de var innan förskolesatsningen - om vi låter utvecklingen att fortsätta.

Samtidigt som barn i förskolan vistas i allt större grupper har frågan om vistelsetiderna i förskolan för barn till föräldralediga fått en förnyad aktualitet i Västerås. Enligt skollagen har barn till föräldralediga rätt att vara i förskolan 15 timmar i veckan. I Västerås, liksom i de allra flesta av landets kommuner, erbjuds förskola enligt den lagstiftade nivån. I vissa kommuner, framförallt i Stockholmsområdet, erbjuds mer tid i förskolan för barn till föräldralediga. För barn till arbetssökande erbjuds förskola i 20 timmar i veckan vilket överstiger skollagens krav med fem timmar i veckan. Om barnet har ett eget större behov av förskola kan ytterligare tid beviljas.

Flera partier driver frågan om att alla barn från ett års ålder ska ha rätt till 30 timmars förskola även när föräldrarna är föräldralediga med ett yngre syskon. För mig framstår det märkligt att en ettåring ska ha ett eget behov av förskola i 30 timmar i veckan samtidigt som skolbarn i årskurs 1-3 i genomsnitt inte får mer undervisning än 16,9 timmar i veckan.

Redan inför budget 2011 yrkade de rödgröna i kommunfullmäktige att vistelsetiderna i förskolan skulle utökas - detta utan att tillföra några nya resurser. Västeråsalliansen motsatte oss detta eftersom det skulle innebära större barngrupper och en sänkning av den pedagogiska kvaliteten förskolan.
Det finns naturligtvis alltid skäl att utvärdera hur olika system fungerar. Jag vill därför inte stänga dörren för mindre förändringar i regelverket. Min uppfattning är dock att om nya resurser kan tillföras förskolan i Västerås är mindre grupper den mest prioriterade frågan.

torsdag 5 september 2013

Västeråslärare kan vinna nationellt IT-pris

I höst delas det årliga lärarstipendiet Guldäpplet ut till lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i den egna undervisningen. Totalt 100 lärare från hela landet är nominerade och av dessa är glädjande nog sex stycken verksamma inom Västerås skolverksamhet.

 

De nominerade Västeråslärarna är:
- Kajsa Bernardsson, Hammarbyskolan
- Cecilia Johansson, Herrgärdsskolan
- Anna-Carin Wiberg, Trollbacksskolan
- Dan Svanbom, Önstaskolan
- Fredrik Söderlund, Lövängens förskola
- Annika Sundström, Barkaröskolan

 

Vinnaren utses på Skolforum som går av staplen på Stockholmsmässan i Älvsjö den 29 oktober. Priset består av ett stipendium på 25 000 kronor och ett glasäpple. Stort grattis till nomineringen och förhoppningsvis räcker det enda fram för någon av de nominerade!

 

För mer information om Skolforum:http://www.skolforum.com/

 

För mer information om priset och de nominerade går det att läsa Västerås tidning som kom ut den 4 september. Går även att läsa i pdf-format på deras hemsida:http://www.direktpress.se/vasterastidning